INZICHT IN EEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Of u nu een bedrijf of bedrijf heeft, een aansprakelijkheidsverzekering is van cruciaal belang om te overwegen. Waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt u of uw bedrijf tegen negatieve omstandigheden die zich kunnen voordoen als gevolg van uw zakelijke activiteiten (als uw zakelijke activiteiten schade toebrengen aan derden of schade aan eigendommen van derden).

Bijzonderheden

Wanneer u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluit, dekt u dit zelf:

Fysiek verlies of schade aan eigendommen van derden Als u een elektronische reparatiewerkplaats bezit en het elektrische apparaat van een klant (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) kwijtraakt of er meer schade aan toebrengt, arbeidsongeschiktheidsverzekering hulp om het verlies of de schade te dekken. Een ander voorbeeld kan zijn als u een bouwbedrijf bezit en een van uw vrachtwagens de eigendommen van een buur beschadigt of als uw bouwprocessen vervuiling of gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen die in de buurt van de bouwplaats wonen. De aansprakelijkheidsverzekering helpt de veroorzaakte schade te dekken.

Juridische problemen Als iemand uw bedrijf aanklaagt en daar een geldige reden voor heeft, wilt u gedekt zijn, zodat uw bedrijf niet failliet gaat.

Schade veroorzaakt door uw werknemers Als uw werknemers mensen schade toebrengen of eigendommen beschadigen tijdens het uitvoeren van de diensten van uw bedrijf, kan een wettelijke beroepsaansprakelijkheid u helpen de schade op te vangen.

Schade door derden terwijl u zich in uw bedrijf bevindt Als een klant of cliënt uw bedrijf bezoekt en gewond raakt, helpt de aansprakelijkheidsverzekering de medische kosten en de behandelingskosten te dekken. Verwar dit niet met een arbeidsongevallenverzekering, die eventuele schade voor uw werknemers dekt.

Is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee –  Als uw bedrijf minder snel schade toebrengt aan mensen of eigendommen van anderen, is het geen vereiste dat u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Als u echter denkt dat er een bepaald geval is dat ertoe kan leiden dat uw bedrijf met een aansprakelijkheidsprobleem wordt geconfronteerd, bent u veiliger om de verzekering te kopen.